Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Lappiporras Oy
Y-tunnus 108 9731 – 7
Verkkokarinkatu 40B
94900 Kemi Finland
Puhelin: 0207 430 840

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää markkinoinnin ja digitalisoinnin kehittämisen apuna. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää Lappiporras Oy:n suoramarkkinointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään asiakkaan antamia tietoja joita tarvitaan käyttötarkoituksen mukaisen palvelun tuottamiseen. Rekisteritietoja ovat mm. nimi, postitusosoite, tuotteen toimitusosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Rekisteritietoihin tallennetaan myös tarjottuun tai tilattuun tuotteeseen liittyviä lisätietoja kuten talotoimittaja, pohjakuvat sekä mahdollisen rakentajan tiedot. Rekisterinpitäjä rekisteröi rekisteriin vain ne tiedot jotka asiakas on itse antanut Lappiporras Oy:lle osoittaessaan kiinnostusta Lappiporras Oy:n tuotteita ja palveluita kohtaan.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin tietoja muihin kuin Lappiporras Oy:n käyttöön.
Tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa luotettavien alihankkijoiden käyttöön mm. asennus- sekä laskutuspalvelussa. Rekisterinpitäjä edellyttää alihankkijaa noudattamaan vähintään samoja vaatimuksia kuin mitä Henkilötietojen käsittelijään kohdistuu tämän Sopimuksen tai soveltuvien Lakien mukaisesti.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERUSTEET

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tai alihankkijan järjestelmään. Järjestelmään sisäänpääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Järjestelmään pääsy on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin tietoihin pääsevät vain niihin oikeutetut käyttäjät. Paperiset arkistoidut rekisterit säilytetään lukitussa tilassa.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

TARKISTUS- JA MUUTOS- TAI POISTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tai pyytää muuttamaan rekisteriin tallennettuja itseään koskevia tietoja. Tarkistus tai muutos pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti rekisteriasioista vastaavalle yritykselle. Rekisterin tiedot voidaan poistaa järjestelmästä kun niitä ei enää tarvita rekisteröidyn kirjallisella tai henkilökohtaisella pyynnöllä. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista kirjallisella ilmoituksella.

Rekisteröidyt: Kuluttaja- ja yritysasiakkaat
Tietotyypit: Nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite, työmaan osoite. Työmaata koskevat tiedot, mahdollisen työmaalla toimivan yhteyshenkilön nimi sekä puhelinnumero.
Käytetyt alihankkijat: Henkilötietojen käsittelijä voi käyttää luotettavia alihankkijoita käsitellessään henkilötietoja.
Arkaluonteisen henkilötiedot: Arkaluonteisia henkilötietoja ei käsitellä