Sisäportaan mitoitus uudiskohteeseen

Uudisrakentamisen näkökulmasta, sisäportaiden toteutukseen liittyvät tärkeimmät kysymykset ovat tilankäyttö ja porrastyypin valinta. Kokonaissuunnittelua ohjaa käyttöturvallisuus asetus. Portaalle pitää antaa riittävästi tilaa, vaikka vähän tilaa vievät portaat tuntuisivatkin houkuttelevalta ratkaisulta.

Sisäportaille varattavaa tilaa suunnitellessa on huomioitava rakentamismääräysten mukainen askelkorkeus max 190 mm ja etenemä vähintään 250 mm sekä portaiden leveys 250 mm. Mitoituksessa tulee huomioida tila myös kaidevarusteille portaassa sekä porrasaukon ympärille tulevat kerroskaiteet. 

Alla yleisimpiä kysymyksiä portaiden mitoittamisessa ja suunnittelussa, ellet näistä löydä vastausta kysymykseesi, ota rohkeasti yhteyttä myyntiimme.

Porrasmyyjämme opastavat asiakasta mitoituksellisesti oikeisiin ratkaisuihin sekä auttavat valitsemaan tuotevalikoimasta sisustukseen sopivan kokonaisuuden. Myyntitiimimme ohjaa päivittäin asiakkaita porrastilan mitoittamisessa yhteistyössä tehtaan oman suunnittelun kanssa. Neuvomme ja ohjaamme mielellään sisäportaan mitoittamisessa, mallistossamme on satoja mitoitusesimerkkejä erilaisiin vaihtoehtoihin. 

Sisäportaan leveys 850 mm, kuinka leveän porrasaukon teen L mallin portaalle tai suoralle portaalle?

 • Jos portaiden molemmin puolin on seinä, aukon minimi mitta on portaanleveys 850 mm + asennusvälys sivujohteellisessa portaassa 10 mm puolelleen. Aukon leveys 870 mm. Asetuksen mukaan mittaa 850 mm saa kaventaa käsijohteet sekä jalkalistat , rava:n tulkintaohjeiden mukaan 850 mm mittaan saa sisältyä myös sivujohteet.
 • Jos porras on seinän vieressä, toiselta sivultaan avoimessa tilassa kaiteelle tulee varata tila porrasaukossa. Sisäportaan leveysmittaan 850 mm ei saa sisältyä pystysuuntaisia esteitä. Kaiteelle varattava tila aukon mitoituksessa kaidemalleittain:
  • Kaidemalli K3, Kokonaisleveys portaalla kaiteen kanssa 950 mm, porrasaukko 960 mm
  • Kaidemallit K5, K6, K8, K11 ja lasikaide mallit Timber ja Timberclamps kokonaisleveys portaalla kaiteen kanssa 910 mm, porrasaukko 920 mm.
  • Lasikaidemalli Glass, kokonaisleveys portaikolla 920 mm, porrasaukko 930 m.

Sisäportaan leveys 850 mm, kuinka leveän porrasaukon teen tasolliselle tai U mallin portaalle ?

 • Jos portaiden ulkokehällä molemmin puolin seinä on aukon minimimitta portaanleveys 2 x 850 mm + asennusvälys sivujohteellisessa portaassa 10 mm puolelleen. Porrassyöksyt eivät voi olla kiinni toisissaan vaan niiden väliin sijoittuu kaide tai rakennettava seinä.
 • Aukon  leveys 1970 mm huomioi porras syöksyjen väliin sijoittuvan kaiteen ja kaiteiden tarvitseman sormitilan.

Miten kerroskaide vaikuttaa porrasaukon leveyteen ?

 • Sisäportaan yläosan viereen sijoittuva kaide tulee huomioida porrasaukon leveydessä. Kaiteen portaan puoleinen pääty tukeutuu päätypilariin jolle varataan tilaa +40 mm, edellä esitettyihin porrasaukon mittoihin.

Kuinka paljon askelmia portaisiin tarvitaan ?

 • Sisäportaiden askelmien määrän voi laskea jakamalla kerroskorkeuden nousujen määrällä ( korkeus alakerran lattiasta valmiiseen yläkerran lattiaan) Ylimmältä askelmalta on nousu yläkertaan, askelmia yksi vähemmän kun nousuja.
 • Käyttöturvallisuus asetuksen mukainen maksimi nousu on asuinhuoneiston sisäisissä portaissa 190 mm, parven portaissa 220 mm.

Miten saan käyttööni kuvat, joiden mukaan voin porrasaukon rakentaa ?

 • Ottamalla yhteyttä Lappiporras myyntiin, saatte käyttöönne vakio-mitoitus kuvat porrasaukon  rakentamiseen. Kohdekohtaiset yksityiskohdat / mittapoikkeamat huomioidaan mittatarkastus vaiheessa, ennen kun portaat siirtyy valmistukseen.
 • Ns vakioimitoilla pääsee alkuun porras suunnittelussa ja porras aukon tai porrashuoneen rakentamisessa.

Portaan rakennesuunnittelu

 • Portaat suunnitellaan kohteeseen portaiden valmistukseen ja suunnitteluun kehitetyllä porrasohjelmalla, Ohjelma huomioi edellä kerrottujen mitoituksellisten yksityiskohtien lisäksi kulmassa olevien kierto askelmien sijoittumisen tilaan siten että portaassa on  hyvä askelrytmi. Sisäportaan askelmien etenemä löytyy kulkulinjalta, samalta kohtaa koko portaikossa.
 • Portaiden suunnittelu on kokonaisuus jossa huomioidaan portaan kuljettavuus ja rakenteelliset yksityiskohdat.
 • Puuportaan tulee olla rakenteellisesti oikein suunniteltu, tämän varmistamiseksi kaikille sisäporras malleillemme on tehty rakenteen osalta lujuuslaskelmat, jotka ohjaavat rakennesuunnittelua portaan siirtyessä valmistukseen.