Porrassäleikkö liitettynä puuportaisiin.

Technical information